Jdi na obsah Jdi na menu
 


2015 - VČS, přehled akcí

Výroční členská schůze Old Fiat Clubu 2015

 

Výroční členská schůze Old Fiat Clubu, z. s. se konala v úterý 29. prosince 2015 v Zeleném domě Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Této schůze se zúčastnilo celkem 23 členů a 4 hosté, zbylí členové klubu se omluvili z důvodu zaměstnání nebo jiných povinností. Výroční schůze začala neformální debatou v 15.30 hod., vlastní program byl zahájen v 16.00 hod., schůze skončila v 19.45 hod.

Počet členů spolku k 29. 12. 2015: 38 osob. Se členy spolku na akce jezdí další rodinní příslušníci.

Příznivci klubu, kteří nejsou členy spolku a účastní se akcí: 54 osob.

Návrh na ukončení členství: Jaroslav Melicher, Jaromír Kořínek – neúčast na akcích a nezaplacení členských příspěvků v posledních 4 letech.

Stav pokladny k 29. 12. 2015 po doplacení členských příspěvků – 6.038 Kč. Velké množství materiálu v hodnotě cca 5.000 Kč je připraveno k použití při veteránských akcích v roce 2016 (mapy, brožury, propisky, pexesa, apod.).

Výroční členská schůze projednala a schválila:

  1. Přijetí nových členů spolku – celkem 11 osob. Vyloučení 2 členů pro neplnění členských povinností ve smyslu stanov.
  2. Nové stanovy spolku ve smyslu zákona 89/2012 Sb. – „Zapsaný spolek“. Dosavadní platné stanovy byly upraveny a schváleny v roce 2014 v souvislosti s převedením občanského sdružení na zapsaný spolek. Nové stanovy byly vypracovány 31. 8. 2015 a předány členům spolku k připomínkování. Nové stanovy byly schváleny VČS 29. 12. 2015. VČS pověřila předsedu spolku provedením zápisu do spolkového rejstříku u krajského soudu v Ostravě. Termín: leden 2016
  3. Volba nového výboru Old Fiat Clubu – dosavadní byl zvolen 29. 11. 2013 a skončilo mu funkční období. Předseda klubu poděkoval všem za dosavadní velmi dobrou práci a propagaci klubu v ČR i v zahraničí. Přítomní členové spolku znovu navrhli do dalšího funkčního období členy dosavadního výboru. Ve smyslu nových stanov se funkční období výboru mění z 2 na 5 let. Nový výbor byl zvolen jednohlasně v tomto složení: předseda – Mgr. Jaromír Polášek, Frýdek-Místek; místopředseda – Petr Rucki, Český Těšín; tajemník – Jiří Kuskula, Žabeň. Hospodářka (není členem výboru) – Mgr. Bc. Jiřina Polášková, Frýdek-Místek. Funkční období nového výboru skončí v prosinci 2020. Bylo navrženo rozšíření výboru o další dva členy – VČS nakonec schválila, že výbor zůstane i nadále tříčlenný.

V další části programu VČS proběhlo zhodnocení veteránské sezóny a klubových akcí v roce 2015, což doprovázela počítačová prezentace. Předseda spolku také stručně přiblížil hlavní akce, která nás čekají v roce 2016 – na definitivním přehledu veteránských akcí se pracuje a členům bude zaslán během týdne po VČS. Zároveň bude přehled umístěn na klubové stránky. V druhé polovině VČS probíhala volná neformální rozprava, doplněná ochutnáváním a konzumací domácích specialit, které přinesli členové spolku.

V závěru předseda všem poděkoval za úspěšnou práci v roce 2015 a popřál hodně sil, stálé a pevné zdraví a mnoho úspěšných kilometrů za volanty a řídítky našich strojů.

Předseda OFC děkuje všem členům za přípravu vynikajícího občerstvení a za vytvoření výborné neformální nálady na předposlední klubové akci v závěru letošního roku. Předseda také děkuje všem za vzornou prezentaci klubu a za vytváření výborných kamarádských vztahů a vazeb mezi členy navzájem.  Poděkování si zaslouží také naši přátelé a kolegové veteránisté, kteří se pravidelně účastní akcí našeho klubu, sami pro naše členy připravují zajímavé akce a také s námi společně jezdí na akce jiných klubů.

 

Zápis provedl 30. 12. 2015 Mgr. Jaromír Polášek, předseda Old Fiat Clubu, z. s.

 

 

Stručný přehled akcí v roce 2015

V sobotu 3. 1. 2015 jsme podnikli z Frenštátu pod Radhoštěm novoroční výstup na Velký Javorník. Pěšky jsme se vydali z Vlčiny přes Horečky na vrchol Velkého Javorníku. Po páteční krátké oblevě, kterou vystřídal mrznoucí déšť, byly terénní podmínky přímo zběsilé. Naštěstí se nikomu nic zlého nepřihodilo a domů jsme se navrátili značně unavení. Této náročné akce se zúčastnilo 8 osob.

V sobotu 10. 1. 2015 jsme navštívili soukromé muzeum motocyklů našeho kamaráda pana Františka Horáka v Novém Jičíně. Františkovi patří veliký dík za péči, kterou nám po celé odpoledně věnoval. Této akce se zúčastnilo 19 osob. Ve čtvrtek 15. 1. 2015 nás čekala další exkurze, tentokráte do Slévárny Beskyd, s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí. Díky panu Ing. Rojíčkovi jsme strávili zajímavé, poučné a velmi příjemné odpoledne a dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků. Účast – 21 osob. Ve čtvrtek 29. 1. 2015 jsme připravili v Zeleném domě muzea Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku vzpomínkový pořad „Pryskyřičník dovádivý – Trabant 601“ k 50. výročí zahájení výroby tohoto legendárního modelu s dvoudobým motorem. Zájemci si mohli kromě prezentace prohlédnout také malou výstavu modelů, publikací, propagačních materiálů a fotografií, která připomněla historii vzniku Trabantů a také činnost místních Trabant klubů. Vystavena byla i kronika prvního Trabant klubu ve Frýdku-Místku, který působil v letech 1968-1985. Na tuto akci přišlo 23 osob.

V sobotu 31. 1. 2015 jsme zavítali v hojném počtu na sběratelskou burzu na Černé louce v Ostravě, pak jsme navštívili končící vánoční výstavu v Dětském muzeu na Masarykově náměstí.

Ve čtvrtek 12. 2. 2015 celkem 10 členů klubu se zúčastnilo přednášky a projekce na téma „Frýdecké a místecké podzemní“ a konečně v sobotu 14. 2. 2015 nás jako každoročně čekal masopustní průvod s doprovodnou zábavou v Hodoňovicích (letos se nás sešlo 12 členů OFC, celkem bylo v průvodu cca 350 lidí), zbytek pozdního odpoledne a podvečer jsme strávili na chalupě u Polášků, kde jsme debatovali, pojídali a popíjeli. Ve čtvrtek 19. 2. 2015 několik členů klubu přišlo na tematický večer "Povodně ve Frýdku-Místku" v Muzeu Beskyd.

Od pátku 20. 2. až do neděle 22. 2. 2015 jsme pomáhali při zajištění tradičního veteránského srazu „Trabanti na sněhu“, který pořádali naši přátelé a kamarádi z Klubu přátel modrého dýmu Slezsko. Letos do Trojanovic přijelo 33 Trabantů, 1 Wartburg, 1 Fiat 126p a cca dalších 15 současných aut. Sobotního programu a spanilé jízdy do Kopřivnice se zúčastnilo cca 140 osob. Program byl velmi bohatý a sraz se tradičně velmi vydařil. Většina posádek přijela z Polska, kde je „trabantistické hemžení“ na vzestupu.

Ve čtvrtek 5. 3. 2015 se konala v Zeleném domě ve Frýdku přednáška „Zmizelé ulice a zákoutí ve Frýdku-Místku“, na kterou přišlo cca 50 lidí, z toho bylo 8 členů našeho klubu. Ve středu 11. 3. 2015 se nás sešlo 13 ve školicím středisku Autoškoly Centrum v Místku na školení „řidičů – veteránistů“ o změnách v systému bodového hodnocení řidičů a o novele silničního zákona. Na další přednášku jsme zavítali 12. 3. 2015, kdy se v Zeleném domě ve Frýdku konala prezentace nazvaná „Moravskoslezské Beskydy“. V sobotu 14. 3. 2015 jsme opětovně navštívili sběratelskou burzu na Černé louce v Ostravě a výstavu nizozemského umění v Galerii výtvarného umění v Ostravě. A konečně ve čtvrtek 19. 3. 2015 jsme zahájili malou výstavu modelů automobilů značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Abarth a Innocenti (cca 200 sběratelských modelů), kterou bylo možno navštívit po domluvě do konce dubna v Zeleném domě Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku na Zámecké ulici. Zároveň proběhla prezentace nazvaná "Fiat 600 vyjel poprvé před 60 lety", věnovaná historii modelů Fiat 600 a 600 D. Táto akce se zúčastnilo 35 osob. Výstavu nakonec navštívilo 286 osob.

V neděli 22. 3. 2015 se ve Stolárně ve Frýdku od 15.00 hod. konala členská schůze Klubu přátel modrého dýmu Slezsko, které se za OFC zúčastnil předseda. Probíralo se hodnocení únorového zimního srazu v Trojanovicích a řešila se příprava dalších akcí v sezóně 2015. Na Květnou neděli 29. 3. 2015 se konal na frýdeckém zámku v době od 9.00 do 15.00 hod. tradiční Velikonoční jarmark s bohatým doprovodným programem (zúčastnilo se ho 12 členů OFC). V sobotu 4. 4. 2015 jsme zavítali na veteránskou burzu v Bašce (10 členů OFC), kvůli nepříznivému počasí (teplota kolem nuly, sněžení) se nakonec neuskutečnil plánovaný  výlet veterány na Ondřejník a na další místa v Beskydech.

V sobotu 18. 4. 2015 jsme navštívili sběratelskou burzu na Černé louce v Ostravě a od 10 hodin jsme si prohlédli výstavu veteránů ve Foru Nová Karolina, nazvanou „Krásky na cestách“.

V sobotu 25. 4. 2015 se konalo zahájení veteránské sezóny na Prašivé a následně jsme podnikli klubový výlet veterány. Z Frýdku-Místku odjíždělo ráno 25 posádek, celkem na Prašivou přijelo cca 60 automobilů a 80 motocyklů. V neděli 26. 4. 2015 jsme zavítali do Brna, kde se konal den otevřených dveří v depozitářích dopravních prostředků Technického muzea v Brně – vystaveny byly historické autobusy a hasičská technika, kromě dalších prezentací se konaly jízdy historickými autobusy.

Ve dnech 1. – 3. 5. 2015 jsme byli na prvomájové jízdě v Jeseníkách (Nový Dvůr u Opavy, Cvilín, Linhartovy, Hynčice, Biskupská kupa, Zlaté Hory, Údolí ztracených štol, Rejvíz, Valdštejn, Vraclávek, Hošťálkovy a Úvalno). Akce se zúčastnilo 9 členů klubu.  V pátek 8. 5. 2015 se konal další klubový výlet veterány (Darkovičky, Hlučín, Klimkovice, Bartošovice. Akce se zúčastnilo 15 členů a rodinných příslušníků s 8 vozidly. V sobotu 16. 5. 2015 se dvě posádky zúčastnily soutěže "Veteránem valašskú krajinú". Ve dnech 19. – 22. 5. 2015 se 4 členové klubu zúčastnili exkurze do institucí Evropského parlamentu ve Štrasburku a v sobotu 23. 5. 2015 jsme projeli trasu soutěžní jízdy "Okolo Kajlovca" (celkem jsme měli na soutěži 5 vozidel a 9 osob).

V pátek 29. 5. 2015 jsme byli společně na Noci kostelů a Muzejní noci na frýdeckém zámku. Postupně jsme prošli za svitu svíček frýdecký zámek a doprovázely nás historické osobnosti v kostýmech, pak jsme společně prošli 6 kostelů, vystoupili jsme i na 87 m vysokou věž farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku a poslechli jsme si ukázky historické i soudobé duchovní hudby. Celkem nás bylo 16. V sobotu 30. 5. 2015 se konala Tatra Veteran Rallye Ostrava, této soutěže se zúčastnily 2 naše posádky a další naši členové alespoň vystavili svoje vozidla. V sobotu 6. 6. 2015 jsme se v hojném počtu zúčastnili Prajzske rally v Kravařích – celkem nás bylo 17 v 10 autech. Ing. Vladimír Rojíček a Pavel Rojíček získali 1. cenu v kategorii A 2.

Ve středu 10. 6. 2015 jsme podnikli odpolední exkurzi do Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o. v Nošovicích. Celkem nás bylo 40. Několik z nás přijelo na tuto akci veterány. V sobotu 13. 6. 2015 se konal v pořadí již pátý klubový sraz „Memoriál Leoše Kořínka 2015 – Výletní jízda veteránů“. Celkem se této akce zúčastnilo 29 klubových vozidel a 50 lidí (bohužel všichni nemohli být s námi po celý den). V neděli 14. 6. 2015 bylo několik našich posádek na akci „Rychvald plný veteránů“ a na exkurzi veterány do solného dolu ve Wieliczce v Polsku. V úterý 16. 6. 2015 jsme byli společně na akci na židovském hřbitově ve Frýdku (přednáška, komentovaná prohlídka, koncert klezmerového dua a sboru z Ostravské univerzity, který dirigoval Doc. PhDr. Tomáš Novotný). Celkem přišlo asi 150 lidí, nás veteránistů bylo 15. Ve čtvrtek 19. 6. 2015 jsme byli na frýdeckém zámku na vernisáži výstavy k nedožitým 100. narozeninám malířky Elišky Servátkové. V sobotu 20. 6. 2015 náš klub připravil veteránský minisraz v Třanovicích u příležitosti 110. výročí založení místní školy a obecních slavností. Celkem do Třanovic přijelo 14 automobilů, 1 Velorex a 24 veteránistů. Odpoledne jsme podnikli krátký výlet našimi vozidly do okolí. V sobotu pozdě odpoledne část našich posádek zavítala také na sraz veteránů v Milíkově.

V sobotu 27. 6. 2015 byli 4 naši členové na srazu veteránů v Zabelkowie a 3 posádky navštívily Oldtimer Fest ve Slavkově. Ve dnech 4. – 6. 7. 2015 byla jedna klubová posádka na Trabant srazu Morava v Autokempu Žralok u Plumlovské přehrady. V neděli 6. 7. 2015 jsme zavítali na tradiční sraz veteránů ve Velké Polomi, celkem naši členové a přátelé přijeli s 13 vozidly a bylo nás na srazu 27. Celkem bylo na srazu cca 60 automobilů a 60 motocyklů. V sobotu 11. 7. 2015 celkem 3 naše posádky (6 osob) byly na Poli veterán jízdě ve Studénce a dalších 13 posádek našich členů a našich přátel (24 osob) přijelo na sraz do Holešova. Navíc jedna posádka přijela alespoň na chvíli současným autem. V sobotu 18. 7. 2015 jsme se rozjeli na dvě místa – 3 posádky vyrazily na výstavu historických vozidel v Krasňanech na okrese Žilina v Slovenské republice a 4 auta a 1 motorka přijely na sraz veteránů ve Wisle. Získali jsme ocenění pro Old Fiat Club a Věra Kaňoková získala ocenění jako řidička srazu. Ve dnech 17. – 19. 7. 2015 byla jedna klubová posádka na Trabant srazu v Čadci.  Letošní „Beskyd rallye se konala 23. – 26. 7. 2015, jedna posádka se zúčastnila celé akce, 6 našich členů a přátel přijelo alespoň v pátek ukázat divákům svoje vozidla. V sobotu 25. 7. 2015 se konala motocyklová veterán jízda „Po valašskych kopcach“. Letos jsme přijeli alespoň jako diváci a podpořili jsme start – přijeli jsme 3 veterány a na jedné motorce, celkem nás bylo 10 osob. V pátek 31. 7. 2015 jsme byli na Trabi srazu v Řece (3 posádky), v sobotu 1. 8. 2015 jsme v hojném počtu zavítali na Memoriál Jiřího Vaňka v Kuníně (14 aut, 26 osob). V úterý 4. 8. 2015 jsme zavítali na vernisáž výstavy modelů aut Matchbox v Muzeu hraček v Ostravě. V sobotu 15. 8. 2015 jsme zavítali s 10 vozidly na Cisarskou Rallye v Neplachovicích.

Ve dnech 19. – 23. 8. 2015 se jedna posádka zúčastnila s vozidlem Tatra 603-3 Oldtimer Rally Tatry. V sobotu 22. 8. 2015 proběhl další klubový výlet veterány  – této akce se zúčastnilo 25 osob v 10 vozidlech. v sobotu 29. 8. 2015 se konal Michálkovický kopec – na tuto akci jsme přijeli s 11 vozidly, celkem nás bylo 13 členů klubu. V neděli 30. 8. 2015 se odpoledne konala schůzka v autokempu na Lučině kvůli přípravě letošního Beskyd Trabi srazu – za náš klub se jí zúčastnil předseda. V pátek 4. 9. 2015 jsme se zúčastnili zahájení výstavy o dřevěných kostelech v Beskydech na zámku v Paskově. V sobotu 5. 9. 2015 jsme se zúčastnili slavnostního otevření obnovené Bezručovy chaty na vrcholu Lysé hory.

V sobotu 12. 9. 2015 dopoledne bylo několik členů našeho klubu na podzimní auto-moto veterán burze v Bašce. Odpoledne 3 posádky zavítaly  na akci nazvanou Den tradic města Petřvald, doplněnou srazem veteránů. Zároveň v tento den probíhala Jízda pravidelnosti Hutisko – Soláň, které se zúčastnily 2 klubové posádky. Od pátku 18. do neděle 20. 9. 2015 probíhal podzimní Beskyd Trabi sraz v autokempu na Lučině, který připravil Klub přátel modrého dýmu Slezsko. Letos jsme pomohli s propagací a na vlastním organizování srazu jsme se již nepodíleli – v jednotlivých dnech se na tuto akci přijeli podívat manželé Bělíkovi, Roman Stuchlík a paní Mateovičová, předseda klubu se zúčastnil až sobotního večerního vyhodnocení akce a předání cen vítězům. Tento uplynulý víkend byl nejvíce našlapaný z celého letošního roku. V pátek 18. 9. jsme byli na střelnici v Karviné, kde jsme stříleli brokovnicí na holuby – poděkování za zajištění této akce a její sponzoring patří panu Ing. Vladimíru Rojíčkovi, za což mu všichni vřele děkujeme. V sobotu 19. 9. jsme se zúčastnili vynikající akce „Putování Slezskem“, kterou připravil spřátelený Klub historických vozidel Opava. Celkem jsme v Opavě měli 5 posádek. Další členové klubu se zúčastnili třídenního mezinárodního srazu Fiatů v v Žiarské doline u Liptovského Mikuláše. A v neděli 20. 9. 2015 jsme byli na otevření nové chaty Maratón na vrcholu Lysé hory, na které nás pozvala společnost AK 1324. Atmosféra, hudba, pohoštění a další byly vynikající – bavili jsme se moc dobře. Všichni jsme si nechali podepsat pohledy od paní Dany Zátopkové, která na této akci byla také přítomna.

V pátek 25. 9. 2015 odpoledne jsme byli na romantickém výletě ve Štramberku, kromě procházky jsme navštívili také cukrárnu na náměstí a strávili romantický podvečer při svíčkách v chatě Dr. Hrstky. V pondělí 28. 9. 2015 jsme se zúčastnili Svatováclavské vyjížďky veteránů, která byla odstartována z Nového Jičína, celkem jsme do Nového Jičína přijeli s 10 auty a bylo nás 17. Při této akci jsme alespoň trošku pomohli se zajištěním propagace, sponzoringem Pivovaru Radegast a s moderováním módní přehlídky. Akce to byla výborná, celkem se jí zúčastnilo kolem 300 osob a 170 aut a motocyklů. V úterý 30. 9. 2015 jsme zavítali v rámci komentovaných prohlídek na židovský hřbitov ve Frýdku a ve čtvrtek 2. 10. 2015 jsme zavítali na prezentaci o Lysé hoře, která se konala v Muzeu Beskyd. V sobotu 3. 10. 2015 předseda klubu zavítal na motorkářský sraz na Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí a v neděli 4. 10. 2015 bylo několik členů klubu na veteránské burze v Rožnově p. R. Ve čtvrtek 8. 10. 2015 jsme zavítali na prezentaci o historických hospodách a restauracích ve Frýdku a Místku, která se konala v Muzeu Beskyd. Akce to byla opravdu hodně zajímavá.

V sobotu 10. 10. 2015 jsme byli na Drakiádě v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí – na srazu historických vozidel jsme měli celkem 18 vozidel. V úterý 27. 10. 2015 proběhla v Zeleném domě Muzea Beskyd ve Frýdku přednáška „Od legendy k legendě – Fiat Topolino a Nuova 500“. Akci připravil Old Fiat Club včetně malé výstavy. Na tuto akci přišlo 22 osob. Ve středu 28. 10. 2015 se konal sraz veteránů na Ostré hůrce v Háji ve Slezsku, na tomto srazu jsme měli 12 posádek. Odpoledne se předseda s hospodářkou klubu zúčastnili v Novém Jičíně vyhodnocení letošního ročníku Svatováclavské jízdy veteránů a přípravy dalšího ročníku v roce 2016. V úterý 3. 11. 2015 se konala v Zeleném domě Muzea Beskyd ve Frýdku přednáška „Před 50 lety vznikl světový Fiat 124". Tuto akci včetně malé výstavky připravil náš klub. Celkem přišlo 18 osob.

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 jsme byli od 15.00 do 16.25 hod. na exkurzi ve firmě MIKO Internacional, s. r. o., která vyrábí medové dorty Marlenka (sešlo se nás 15) a od 16.30 hod. jsme byli na přednášce v Muzeu Beskyd k 300. výročí smrti slavného beskydského zbojníka Ondráše Fucimana. V sobotu 14. 11. a v neděli 15. 11. 2015 proběhl další klubový výlet na Opravsko a Krnovsko, kterého se zúčastnilo 12 členů klubu. Velký dík patří našim přátelům a členům Old Fiat Clubu manželům Láďovi a Janě Noskovým z Hynčic, kteří pro nás připravili příjemné zázemí, hezké ubytování a výborné jídlo. Moc jim za to děkujeme.

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 jsme v hojném počtu zavítali na přednášku „Ondráš, pán Lysé hory", stejně tak ve čtvrtek 19. 11. 2015 na přednášku „Zmizelá podoba frýdeckých a místeckých ulic". Obě akce se konaly v Zeleném domě Muzea Beskyd. Do třetice jsme zavítali do Zeleného domu na předvánoční „Černou hodinku", vyplněnou vyprávěním strašidelných příběhů, na kterou navázala večerní procházka za tajemnem v okolí frýdeckého zámku a v podzámeckých zahradách. V sobotu 12. 12. 2015 se konala sběratelská burza v Ostravě, na které jsme se sešli v hojném počtu. Dále jsme si prohlédli vánoční výstavu v Dětském muzeu na Masarykově náměstí a při hledání vhodných vánočních dárků jsme také prošli několik obchodů. V sobotu 26. 12. 2015 jsme po 13. hodině navštívili výstavu betlémů v tiskárně Klainwächter v Místku a odtud jsme pokračovali v jízdě do Štamberku, kde se od 15.00 hod. konal „Živý Betlém“. Krátkou procházku zšeřelým Štramberkem jsme zakončili jízdou do Paskova a návštěvou našich přátel Jiřinky a Mirka Bělíkových.

V úterý 29. 12. 2015 proběhla v Zeleném domě Muzea Beskyd ve Frýdku výroční členská schůze, které se zúčastnilo 23 členů a 4 hosté. Naposledy jsme se sešli v poledne 31. 12. 2015 na vrcholu Metylovské hůrky v rámci 7. Silvestrovského výstupu na „Lašský Říp – Monte Čupelo“.