Jdi na obsah Jdi na menu
 


60 let Fiat klubu Ostrava, 50 let Fiat klubu Frýdek-Místek

60 let Fiat klubu Ostrava, 50 let Fiat klubu Frýdek-Místek

 

Jiřina a Jaromír Poláškovi

 

V letošním roce uplyne šedesát let od založení Fiat klubu Ostrava, původně základní organizace při Městském výboru Svazarmu v Ostravě. V druhé polovině roku 1957 do Československa dorazila první početná dodávka malých italských automobilů Fiat 600. Jejich majitelé okamžitě přišli na to, že se vůbec nepodobají žádnému z automobilů pocházejících ze zemí východního bloku, které se u nás prodávaly. Fiaty tehdy byly na světové úrovni a přinášely řadu nových a originálních technických řešení. Zároveň tato vozidla pocházela z druhé strany železné opony a zajištění náhradních dílů a servisních oprav značně skřípalo. To bylo několik hlavních důvodů, které přispěly k tomu, aby se majitelé „šestistovek“ začali scházet a v září 1957 v Brně založili první značkový Fiat klub na našem území. Jako druhý se zrodil Fiat klub Praha. Dne 7. května 1958 pozval pozdější první předseda Fiat klubu Praha Čeněk Senger dvacítku prvních majitelů Fiatu 600, prodávaného v tehdejší Mototechně na poukaz za 22 000 Kčs, na první schůzku. Fiat klub Praha byl později založen Svazarmem Praha 3 – Žižkov na ustavující schůzi 11. června. V dalších čtyřiceti letech pražský klub vedl Bořivoj Cipra.

V Ostravě se mezitím mladý právník JUDr. Radovan Bartoš prostřednictvím článku ve Světě motorů dozvěděl, že nedávno v Praze vznikl v pořadí již druhý Fiat klub v ČSR a že další podobný klub vznikl o rok dříve v Brně. Krátce nato v krajském tisku vyšel inzerát, který vybízel majitele „šestistovek“, aby přišli na ustavující schůzku Fiat klubu do klubovny Svazarmu nad pozdější prodejnou PZO Merkuria. JUDr. Bartoš navštívil ostravskou prodejnu Mototechny a na požádání získal adresy šťastných majitelů nových Fiatů 600, které následně písemnou formou oslovil. Bohužel prezenční listina, stejně jako případná fotografie z této ustavující schůzky se nezachovaly.

Fiat klub Ostrava měl zanedlouho celých 300 členů a bylo zapotřebí hledat novou základnu s dostatečně velkým sálem a parkovištěm pro bezmála sto aut. A také s restaurací, ve které by členové klubu mohli uspokojit také svoje občerstvovací potřeby. Zpočátku se členové ostravského Fiat klubu scházeli v restauraci „U Helbicha“ v Bělském lese, později přesídlili do Domu kultury VŽKG a do Ostravy – Přívozu, kde se scházeli ve společenském sále Kovohutí. Podle pamětníků to v Přívoze vypadalo nevábně a spíše to zájemce o členství odpuzovalo.

Zásluhou Ing. Jana Valy, který vykonával funkci vedoucího provozní jednotky Kavárny Praha, Fiaťáci v roce 1965 přesídlili do této kavárny na Zámecké ulici v Moravské Ostravě, kde se scházeli ještě po roce 1989 (Ostrava 1, Zámecká ul. 2, Kavárna Praha, II. poschodí). Od roku 1958 až do roku 2012 se členové ostravského Fiat klubu scházeli vždy první čtvrtek v měsíci. Dlouhá léta se scházeli v restauraci „U Boříka“ v Ostravě – Nové Vsi, od března 2010 se scházeli ve „Sport baru“ v Moravské Ostravě, nyní se již nescházejí.

JUDr. Radovan Bartoš (1926 – 1995) jako první předseda řídil klub šestnáct let, „šestistovce“ zůstal věrný – měl Fiata s SPZ OV 78 – 72. Dalšími organizátory akcí byli Ing. Jan Vala, hospodář klubu v letech 1965 – 1975, a Antonín Vojtěch, místopředseda klubu (později předseda Rady motorismu MěV Svazarmu v Ostravě). Součástkovou základnu vedl Antonín Vojtěch, později členové skládali příspěvek na její udržování a celková hodnota skladu činila 60 000 Kčs. Členové si navzájem pomáhali a vymýšleli různé pomůcky, které by jím usnadnily péči o automobily. Např. v roce 1960 E. Lhota zhotovil kolébku pro usnadnění oprav prováděných na spodku karosérie a na podvozku.

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století turínská automobilka Fiat každoročně posílala montážní vůz s náhradními díly na setkání ostravského Fiat klubu. Pravidelně přijížděli Ing. Virginio Prono a servisní technik Sergio Canale, kteří neúnavně radili a pomáhali členům při opravách a seřízení vozů. Navíc přiváželi nedostatkové náhradní díly, které se zpravidla v Mototechně nevyskytovaly. Automobilka také dvakrát ročně posílala různé firemní propagační materiály, které následně posloužily jako odměna funkcionářům klubu nebo se staly součástí tomboly při soutěžích. Na následující trojici záběrů je zachyceno servisní vozidlo turínské automobilky. Turínská automobilka se v Československu setkala s mimořádným automobilovým nadšenectvím, které bylo dáno specifickými podmínkami, panujícími za „železnou oponou“. Automobil u nás nebyl v té době spotřebním zbožím, mnoho let se na něj šetřilo, čekalo se na něj několik let na pořadník a dalších několik desítek let automobil zpravidla sloužil. Tím byl dán základ pro nevšední kutilství, klubové sdružování a věrnost jedné značce. Podle pamětníků Ing. Prono při jedné debatě s úsměvem prohlásil, že tolik automobilů Fiat, které se v ČSSR prodají během jediného roku, prý automobilka vyrobí během polední pauzy.

Klubový život se nesestával jenom ze schůzek a přednášek, konaly se také víkendové akce za účasti rodinných příslušníků, různé výlety i terénní závody. První klubové srazy se konaly v letech 1968 – 1970 v rekreačním areálu TŽ VŘSR v Řece u Třince. Prosluly bohatým doprovodným programem a tombolou s výmluvným a mnoho slibujícím názvem „Každý los vyhrává“. O „sponzory“ v dnešním slova smyslu tehdy nebyla nouze – propagačními materiály, reklamními drobnostmi i jinou formou akce podporovaly různé ostravské firmy i samotná automobilka Fiat. Jubilejního „Fiat Meetingu“ se konal ve dnech 24. – 25. května 1969 s ročním zpožděním u příležitosti 10. výročí založení Fiat klubu Ostrava. Důvodem odkladu byla srpnová okupace v roce 1968. První klubový sraz v Řece v roce 1968 byl natolik úspěšný, že se další sraz konal již po dvou letech. Zato třetí sraz v Trojanovicích proběhl až v roce 1974 s ročním zpožděním za 15. výročím klubu.  Důvody byly jednoznačné – členové klubu stárli, tak jako stárla jejich auta, a na jejich místa přicházeli věkově mladší nadšenci a nastávalo první generační střídání. Někdejší aktivní členové klub postupně opouštěli – JUDr. Radovan Bartoš, Jan Vala, Jiří Prausek, Antonín Vojtěch, Jiří Čaš.

V roce 1974 se vyměnilo vedení klubu – novým předsedou se stal Rudolf Šupík z Ostravy. Znovu došlo k oživení klubové činnosti, pravidelně se konaly zajímavé a velmi populární přednášky a besedy, na které byli nejčastěji zváni známí cestovatelé a sportovci. Za všechny stačí vzpomenout F. A. Elstnera, doc. Rajko Dolečka, dr. Břetislava Staše, Zdeňka Treybala nebo Ing. Gajdoše. V duchu BESIPu byly vedeny také besedy s významnými svazarmovskými automobilovými závodníky, jakými tehdy byli např. soutěžní jezdci Jan Diblík a Adolf Fešárek, později Petr Skala, mistr ČSR v závodech do vrchu na Fiatu 128 SC, a také Aleš Trubecký, okruhový závodník na Fiatu 127 sk. 2, pozdější předseda Fiat klub Třinec. Pokračovalo také pořádání malých víkendových výletů rodinného typu, na kterých se často sedělo v sedačkách vymontovaných z automobilů.

V roce 1976 se uskutečnila první exkurze do závodu FSM v Bielsko-Białe, o rok později do závodu v Tychách. Proběhly také exkurze do několika dalších podniků na Ostravsku, ačkoli jejich výrobní náplň byla odlišná – např. do Tonaku Nový Jičín nebo do tiskárny Rudého práva v Ostravě. Od roku 1977 klub vydával vlastní informační zpravodaj, kterého v následujících letech vyšlo přibližně 30 čísel. Ostravští Fiaťáci pravidelně zajížděli také na srazy pořádané dalšími Fiat kluby na území ČSSR. Například v roce 1964 se konal první mezinárodní sraz v Autocampu Roviště u Sedlčan (346 aut, 1 015 účastníků), druhý mezinárodní sraz proběhl v roce 1968 v Autocampu Svratka u příležitosti 10. výročí založení Fiat klubu Praha (660 aut, 1 024 účastníků), v roce 1973 se konal třetí mezinárodní sraz znovu v Autocampu Roviště u Sedlčan (216 aut, 540 účastníků), čtvrtý mezinárodní sraz se konal v roce 1978 v Autocampu Konopiště u Benešova (240 aut, 595 účastníků). V roce 1983 se konal u příležitosti 25. výročí Fiat klubu Praha celostátní sraz v Autocampu Obora ve Veltrusech (135 aut, 320 účastníků), v 1998 se konal celostátní sraz v Autocampu Morava v Mohelnici. Na mezinárodním srazu pražského klubu na Konopišti v roce 1978 se stal vítězem cílové jízdy Ing. Šnyrch z Fiat klubu Ostrava – cestou na sraz projel největším počtem měst, které byly sídlem Fiat klubu a navíc na Konopiště ještě stačil dojet jako první účastník. Pamětníci vzpomínají také sraz v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1971, několik srazů v Dědinkách, rallye FICC Vysoké Tatry, mezinárodní sraz v Liberci v roce 1971 nebo sraz pořádaný Fiat klubem Bratislava ve Slovenském ráji v roce 1972, Rallye FICC v Tatranské Lomnici v roce 1974.

Postupem času začali ubývat majitelé „šestistovek“, od poloviny 60. let minulého století přibývali majitelé Fiatů 850, v průběhu času další majitelé automobilů Fiat 124, 128, 127 a licenčních 125 P, 126 P a VAZ – Žiguli. Ve spolupráci s Městským výborem Svazarmu v Ostravě proto došlo k ustavení přípravných výborů nových klubů Fiat 125 P a Žiguli. Ještě později vznikly samostatné skupiny majitelů Fiatů 126 P a Zastava 101. Protože nebyl k dispozici jiný dostatečně velký prostor, který by pojal několik set zájemců, sešli se Fiaťáci v Polském domě na Slezské Ostravě. Založením dceřiných klubů se stalo, že původní základna majitelů klasických italských Fiatů poklesla na přibližně 140 členů.

Dvacáté výročí trvání klubu oslavili členové Fiat klubu Ostrava v prosinci roku 1978 na horské chatě Polana v Dolní Lomné – netradičně v zimě. Následující záběry přibližují úspěšnou zimní rallye doplněnou jízdou zručnosti v Ostravě – Michálkovicích v únoru 1982, kterou připravila ZO SSM v Michálkovicích. V roce 1983 proběhl první sraz v autokempu v Jerlochovicích u Fulneku, který se konal v roce 25. výročí založení klubu. Na akcích postupně ubývalo Fiatů a přibývaly automobily jiných značek, se kterými jezdili členové klubu nebo jejich rodinní příslušníci. Klubové akce tehdy byly víceméně uzavřené a nebyla na ně zvána ani veřejnost, ani nekluboví majitelé Fiatů nebo automobilů jiných značek. Další klubový sraz proběhl 16. – 18. 8. 1988 v autokempu ve Fulneku – Jerlochovicích. V roce 1988 byl předsedou Fiat klubu Ostrava Rudolf Šupík, místopředsedou Ing. Miroslav Šnyrch, jednatelem Jaromír Lukeš, pokladníkem Leoš Gregor, hospodářem Břetislav Hrdlička, klubovým lékařem MUDr. Čeněk Majvald, technikem František Kudělka, revizorem Bruno Legut, funkci doyena na srazu vykonával Jindřich Matykiewicz a střelecký kroužek vedl Svatopluk Švec. Všichni funkcionáři klubu byli z Ostravy, pouze Ing. Šnyrch bydlel v Bohumíně – Záblatí.

Katastrofa přišla po roce 1989. Fiat klub Ostrava se sice vymanil zpod diktátu Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm), počet členů klubu bohužel dramaticky poklesl na cca 20 – 25. A v následujících letech bylo ještě hůř… Další klubový sraz proběhl ve dnech 28. – 30. května 1993 v autokempu ve Fulneku – Jerlochovicích. Ředitelem srazu byl Mgr. Leoš Gregor, sekretářem Rudolf Šupík, pokladníkem Šárka Gregorová, funkce ubytovatele se zhostil Bruno Legut, hlavního pořadatele dělal Břetislav Kožušník, soutěže měl jako vedoucí na starost Břetislav Hrdlička, případné opravy jako servisní technik zajišťoval Miroslav Jucha, propagaci měl na starost Lubomír Lukeš, šéfkuchařem byl Milan Král, lékařem srazu byl MUDr. Čeněk Majvald, pořadatele dělali Milan Aprias, Jaromír Grygar a Dalibor Toman. Sraz byl určen všem příznivcům značky Fiat a jejich rodinným příslušníkům. Tento sraz poprvé nepodpořila ani firma FIAT S. p. A. ani FIAT ČR, pouze ostravský dealer Fiatu firma Autoleasing, s. r. o. svým závazkům dostála spolu s dalšími regionálními sponzory. A tak zcela ustaly každoroční kontakty se servisními techniky Fiatu na srazech, automobilka také přestala posílat propagační materiály, které dříve přicházely letecky a to dvakrát ročně.

Teprve od roku 1998 v souvislosti s uvedením nové „šestistovky“ na trh se krátce obnovil zájem firmy Fiat o klubové dění v České republice – bohužel zájem veřejnosti o malé Fiaty se s odstupem čtyřiceti let neopakoval. Kolem roku 2000 počet Fiat klubů v ČR značně poklesl, nadále působily už jen Fiat kluby Brno, Česká Lípa, Karlovy Vary, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Náchod, Ostrava, Plzeň a Praha, což byl jen zlomek z původních cca 40 Fiat klubů, které působily ještě pod Svazarmem. Fiat kluby byly nově registrovány pod Autoklubem České republiky.

V roce 1998 kluby Praha, Brno a Ostrava spojily své síly a v roce 40. výročí jejich založení společně uspořádaly v pořadí již sedmý „Celostátní sraz majitelů a příznivců automobilů Fiat – FIAT Meeting 98“. Sraz proběhl ve dnech 19. – 21. června 1998 v Autocampingu Morava v Mohelnici. Na jeho přípravě se podílely také další Fiat kluby AČR – Česká Lípa, Kladno, Plzeň, Liberec, Náchod a nezávislý Fiat klub Šumperk (mimo AČR). V následujících letech činnost Fiat klubu Ostrava postupně skomírala, zejména když se po 25 letech vzdal vedení klubu Rudolf Šupík, v pořadí druhý předseda, známý jako výborný a neúnavný organizátor různých společenských akcí pod hlavičkou klubu. Nahradil jej Mgr. Leoš Gregor, kterého v roce 2005 vystřídal Milan Chudej a po něm zbytky lubu převzal v roce 2016 Miroslav Jucha.

Další klubový sraz se uskutečnil v roce 2004 ve dnech 18. – 19. června, tentokráte poprvé s přizváním dalších příznivců z řad veřejnosti a z dalších klubů na území ČR. Přípravy akce se iniciativně ujali Milan Chudej a Miroslav Jucha spolu s rodinnými příslušníky. Jednalo se o vůbec první otevřený sraz, doplněný o neklubové majitele Fiatů. Tento sraz provázely značné komplikace – majitel autokempu v Jerlochovicích totiž přes závazné objednání termínu dal přednost majitelům automobilů pocházejících z USA. Náhradní ubytování bylo díky iniciativnímu Miroslavu Juchovi zajištěno v Novém Jičíně v areálu na Skalce. Následující srazy se konaly 21. – 22. května 2005 a 20. – 21. května 2006 v Jerlochovicích. Další srazy se konaly 25. – 27. května 2007, 8. – 11. května 2008, 7. – 10. května 2009, 7. – 9. května 2010 v Bartošovicích a 6. – 8. 5. 2011 v Bartošovicích. Největší pozornosti se těšil Mezinárodní sraz majitelů italských automobilů v roce 2008, uspořádaný k 50. výročí založení Fiat klubu Ostrava. Na sraz postupně během čtyř dnů dorazilo více jak 120 posádek z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Itálie.

Na začátku roku 2010 došlo k ostrému střetu mezi dvěma skupinami členů Fiat klubu Ostrava – mezi „tradicionalisty“, kteří již nevlastnili Fiata nebo jiné italské auto a většinou už nejezdili na srazy, a věkově mladšími členy, kteří chtěli jezdit na akce a také chtěli mít klub se zajímavou a aktivní činností. Tak došlo ke vzniku „Fiat klubu Ostrava, o. s.“, který byl založen jako zájmová organizace pro majitele italských automobilů značky Fiat, včetně licenčních automobilů. Členy se mohli stát také majitelé automobilů dalších italských značek. Očekávání zůstalo nenaplněno. Každoročně se konala jediná akce – sraz italských automobilů v Bartošovicích. Jinak se jenom jednou za měsíc schůzovalo a sedělo v hospodě. Pouze několik členů se vzájemně navštěvovalo a domlouvalo si společné jízdy na akce jiných klubů. Vše vyvrcholilo ostrým názorovým střetem mezi Miroslavem Juchou a Mgr. Jaromírem Poláškem, který na červnové schůzi vystoupil z řad členů Fiat klubu Ostrava. Spolu s ním odešlo z klubu několik dalších aktivních členů. Padlo rozhodnutí, založit si vlastní klub, zaměřený na oldtimetry a jungtimery Fiat a dalších italských značek. Nakonec vznikl v létě roku 2011 Old Fiat Club se sídlem ve Frýdku-Místku. Záměrem bylo také navázat na dřívější bohatou činnost Fiat klubů v Ostravě, Havířově, Třinci a Frýdku-Místku. První Fiat klub vznikl ve Frýdku-Místku již v roce 1968 – jeho prvním předsedou byl Ing. Čada. Klub vyvíjel rozsáhlou činnost především v 70. a 80. letech minulého století. Zejména na činnost tohoto klubu navázal současný Old Fiat Club. Zakládajícími členy OFC se stali Mgr. Jaromír Polášek, Mgr. Bc. Jiřina Polášková, Petr Rucki, Jiří Kuskula, Vladislav Sedláček, Věra Musiolová, Leopold Konderla, Blanka Konderlová, Miroslav Kohoutek, Jarmila Kohoutková, Aleš Kohoutek, Vladimír Černý, Ing. Václav Gvuzd, Jakub Gvuzd, Zdeněk Prnka, Jaroslav Tománek, Roman Němec, Miroslav Bělík, Jiřina Bělíková, Ing. Ivan Mazel a Jarmila Mazlová. Leoš Kořínek bohužel zemřel krátce před ustavující schůzí.

Old Fiat Club pořádá srazy veteránů (např. „Memoriály Leoše Kořínka“ v letech 2012-2017), v roce 2017 proběhla první „Prvomájová jízda veteránů ve Frýdku-Místku“. OFC spolupracuje s dalšími kluby, pořádá výlety, přednášky, výstavy, organizuje společnou účast členů na veteránských akcích a také na jiných vzdělávacích aktivitách. Od léta roku 2011 do poloviny srpna 2018 proběhlo 287 klubových akcí a společných výjezdů na veteránské akce v České republice i v zahraničí a na další kulturní akce (vycházky, výlety, přednášky, výstavy). Klub má v současné době 36 registrovaných členů, akcí se účastní také dalších cca 50 neregistrovaných zájemců a členů spřátelených veterán klubů. Členové Old Fiat Clubu vlastní 98 auto veteránů různých značek, přibližně 115 historických motocyklů a 60 historických jízdních kol.