Jdi na obsah Jdi na menu
 


Motoristé pozor - změny 2016

Pozor – změny v novém roce 2016:

Od 1. ledna 2016 vstupuje v platnost vyhláška č. 294/2015 Sb. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č.  361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona.

Chodci jsou povinni užívat reflexní prvky za snížené viditelnosti – reflexní prvek může být a nemusí být součásti oděvu, může se jednat o samostatný reflexní pásek, apod. Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista na místě vyměřit pokutu v rozmezí 0 – 2000 Kč, ve správním řízení pak je sankce 1500 až 2500 Kč. Policista nicméně má možnost řešit přestupek na místě domluvou. Hlavním smyslem nového pravidla je prevence, nikoliv represe.

Policie má právo nepřipustit k provozu na pozemní komunikaci vozidlo se závažnou technickou závadou – policista zadrží osvědčení o registraci vozidla, pokud při silniční kontrole zjistí, že vozidlo vykazuje velmi závažné technické závady. Zadržení tohoto dokumentu může zabránit dopravní nehodě způsobené takovým nebezpečným vozidlem. Řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile se řidič prokáže protokolem o provedení technické kontroly, který potvrzuje, že závady byly odstraněny. Při posouzení technického stavu vozidla se policista musí řídit přesně stanoveným seznamem závad, který je uveden ve vyhlášce.

Povinnost očistit vozidlo před jízdou – řidič má zákonem konkrétně stanovenou povinnost očistit před jízdou čelní sklo a přední boční skla od námrazy, sněhu a dalších nečistot. Stejně tak bude muset před jízdou odstranit z vozidla a nákladu kusy ledu a sněhu, které by se mohly během jízdy uvolnit.

 Dopravně psychologické vyšetření – novela zákona také zavádí přísnější pravidla pro dopravně psychologické vyšetření. Cílem je, aby nebyla tato povinnost pouze formalitou a nedala se snadno obcházet. Obsah dopravně psychologického vyšetření bude jasně vymezen. Pokud řidič dostane negativní posudek, nemůže ho po dobu tří měsíců nahradit kladným posudkem od jiného psychologa. Na druhé straně ale budou mít lidé možnost požádat o přezkum psychologického vyšetření.

Kauce při spáchání přestupku – v případě, že řidič nesloží kauci, kterou policista stanoví kvůli riziku obcházení správního řízení, bude policista nově moci zadržet osvědčení o registraci vozidla. Policista tak bude mít kromě možnosti odstavit vozidlo další nástroj, který má podobný efekt a může vymáhání silničních pravidel zjednodušit.

Od 1. května 2016 je platná novela vyhlášky, kterou se upravují postupy při kontrolách aut. Změny ve stanicích technické kontroly má na svědomí EU, se kterou se sjednocují všechny členské státy.

1. Emisní prohlídku je nutné absolvovat ještě před samotnou STK.

2. Bez čistého auta na STK nejezděte, ke kontrole vás totiž nepustí.

3. Pokud máte na kolech připevněné poklice, musíte je před technickou všechny odmontovat.

4. Jestliže vaše tažné zařízení drží jen z dobré vůle, nepočítejte s tím, že kontrolu bez problémů zvládnete.

5. Z auta a motocyklu rozhodně nesmí unikat žádné provozní kapaliny. Podle vyhlášky by vás s takovým vozem do prostor STK neměli ani vpustit, podle ní je totiž zakázáno jakékoliv znečištění pracoviště STK od kontrolovaného vozu.

6. Každý musí být na technickou kontrolu vybaven velkým technickým průkazem a dokladem o měření emisí. Majitelé aut, která jsou mladší roku 2002, budou muset technikům předložit navíc i výrobní štítek vozidla. Bez něj dostanou technickou maximálně na jeden měsíc.

7. Řidiči s tmavými skly si ještě na chvíli mohou oddychnout. Prověřování propustnosti ztmavených skel se totiž na nějakou dobu odkládá. Zatím totiž nebyl schválen žádný kalibrovaný testovací přístroj.

8. Cena za STK se zvedne.

9. Na STK si připravte také pevné nervy. Prohlídky vozidel budou trvat déle, než ty původní.

10. Novinkou je také možnost policie poslat řidiče po silniční kontrole přímo na technickou kontrolu. Navíc cesta do stanice a zpět nesmí překročit 8 kilometrů.

Evropská unie nařídila, aby vozidla starší 6 let byla podrobena Státní technické kontrole (STK) každý rok. Majitelům vozidel se tak více jak zdvojnásobí náklady za STK. Nová směrnice bude také platit pro motocykly a skútry. Návrh počítá s první kontrolou nových vozidel po čtyřech letech. Další kontrola má být za dva roky. To odpovídá současné praxi v Česku. Poté se ale dvouletý interval má nově zkrátit na jeden rok.

Směrnice také sjednocuje technické kontroly. Určuje, co má být kontrolováno a stanoví jednotné hodnocení.

Nová norma obsahuje povinnost zaznamenávat při kontrole počet ujetých kilometrů. Toto opatření má omezit machinace s tachometry při prodeji ojetých vozů. Česká republika má dva roky na to, aby návrh uvedla v platnost (nejspíše v průběhu roku 2016).

Policie bude po nehodách odebírat osvědčení o registraci vozidla. Havarovaná vozidla tak budou muset po opravě před návratem do provozu absolvovat prohlídku na stanicích technické kontroly (STK).                  Ministerstvo dopravy tento záměr policie podporuje.

V současné době je v připomínkovém řízení návrh na plošné zavedení silniční daně, kterou by měli platit všichni majitelé motorových vozidel, tedy i ti, kteří nepodnikají. Nabízí se další prostor pro tzv. „zelené vydírání“ majitelů starších vozidel.

Prozatím není schválen záměr, aby majitelé vozidel s propadlou STK povinně odevzdali značky do depozitu. Uvažuje se o výraznějším zvýšení poplatku za depozit a časovém omezení lhůty pro uložení značek do depozitu.

Připravuje se uvedení v platnost nové verze předpisu ES 661/2009, která u nových vozidel zavedla obecnou platnost jejich vybavení TPMS (čidly na měření tlaku v kolech). Od prozatím blíže nestanoveného data bude vyžadována funkčnost tohoto systému u vozidel, která jsou jím vybavena. Nefunkčnost bude znamenat pokutu a odebrání osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).

Míchání biosložek do pohonných hmot je v ČR povinné od září 2007 (metylester do nafty a bioetanol do benzínu). Europoslanci omezili nejvyšší možný podíl klasických biopaliv první generace, neboť plodiny, z nichž se vyrábějí, zabírají stále více orné půdy a konkurují pěstování potravin. V ČR podle zákona nyní má být maximálně 4,1% bioetanolu v benzínu a 6% metylesteru v naftě.